SIDE FOR BEDRIFTER - Kne og albue

 

 

 

Er lagget av bambus. Er tilsatt krystaller av turmalin og magnetkrystaller. Turmalin er det eneste krystallet som har en konstant elektrisitet, og som  sammen med magnetkrystaller lager FIR-infrarøde varmestråler.
 

«FIR: Infrarøde stråler, 15–1000 µm 
Dette er et spekter av stråling som vi også får fra Sola og som gir varme, ikke lys. Det er absolutt ufarlige stråler. All forskning viser at FIR-stråler er bra for onde muskler og ledd. Det helbreder ikke, men lindrer smerter og  driver tilbake betennelser. Mange reiser til Sydens sol og varme for å lindre smerter på grunn av artrose. Det er de samme FIR-stråliene de får der som de som er i våre Turmalin støtteprodukter. 

 

Bambus
Våre støtteprodukter er Ikke laget av syntetisk stoff, men av bambusfiber. Stoff av bambusfiber gir varme når det er kaldt og er nedkjølende når det er varmt. Bakterier lever ikke i bambus, noe som er meget viktig, syntetisk stoff vil ofte gi sår og forskjellig utslett som kan gi smerter og være plagsomme. Bambus er også meget elastisk, mykt og behagelig.

 

For mange bedrifter vil en liten investering i Turmalin kne- eller albuestøtte gi en god gevinst etter kort tid.

Vårt salg har tidligere vært kun til forbruker. Men så var det en kunde som hadde kjøpt av oss som gikk til sin arbeidsgiver og fortalte hvor bra den var. Han anbefalte bedriften å kjøpe inn til flere av sine ansatte. Det gjorde de. Etter den tid har det kommet flere bestillinger fra denne bedriften, alle ansatte skulle ha.
«
Vi har prøvd ut kne og albue støtta og det er helt fantastisk bra, gode tilbakemld fra våre ansatte som har blitt «avhengig «av å bruke denne daglig 😊»

Å kjøpe inn kne- og albuestøtter til sine ansatte er en meget liten innvestering, som innen kort tid vil gi stor gevinst med redusert sykefravær og mer effektive medarbeidere.

Forebygge kneslitasje.
Kneslitasje er viktig å forebygge. Derfor bør mange yrkesgrupper bruke knestøtte. Har en først fått artrose i et kne, er det i dag ingen som har funnet behandling for knesmerter som er skikkelig god.

Turmalin albuestøtte bør en også bruke så snart en kjenner smerter. Betennelse i albuen vil etter en tid gi fryktelige smerter. Albuestøtte med Turmalin og FIR infrarøde stråler gir god smertelindring og er med på drive betennelsen tilbake. 
 

Bedrifter som kjøper til sine ansatte betaler mindre en halv pris. For en knebeskytter må en forbruker betale kr.600,- for et par knebeskyttere, en bedrift betaler kun kr.250,- + mva.